3,741 բառեր. 4,116 Թարգմանություններ է.
195,337 բառերը / արտահայտությունները, 1,036 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Ֆարվերեն, Ֆարվերեն-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է translatefaroese.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0184 / 0.0130 (18)
Վերադառնալ սկիզբ