พจนานุกรมมี 3,741 คำ และ 4,116 การแปล
195,337 ค้นหาคำ / นิพจน์. 1,036 ทุกวันนี้.
แท็ก: แฟโร - อังกฤษ พจนานุกรม แฟโร, อังกฤษพจนานุกรม แปล พจนานุกรมออนไลน์ แฟโร, แฟโร-อังกฤษ บริการแปลเอกสาร แปล
 
วางรหัสในเว็บไซต์ของคุณ:


เครื่องมือจะปรากฏเช่นนี้:


รับพลังมาจาก translatefaroese.com
ฝังพจนานุกรมนี้บนไซต์ของคุณเอง:

ได้รับรหัส HTML
0.0141 / 0.0089 (18)
กลับไปด้านบน